แปรงถ่านคืออะไร

     แปรงถ่านคือ...ชิ้นส่วนที่ประกอบอยู่ในเครื่องจักรกลไฟฟ้าหลายอย่างสำหรับทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างพลังกล
กับพลังงานไฟฟ้า การทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมนี้เป็นการเชื่อมต่อระหว่างส่วนหลัก ส่วนหนึ่งที่หมุน
ด้วยความเร็วสูง (ทุ่น, ROTOR, AMATURE )
    ส่วนหลักอีกส่วน จะตรึงอยู่กับที่โดยเชื่อมต่ออยู่กับสายไฟ (มัดข้าวต้ม, COIL, FIELD COIL, STATOR)

   แปรงถ่านจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ระบบการเปลี่ยนแปลงพลังงานดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้

คุณลักษณะพื้นฐานที่แปรงถ่านควรมี

1.เป็นตัวนำฟ้าที่ดี
2.เป็นตัวนำความร้อนที่ดี
3.เป็นวัสดุที่มีความหล่อลื่นในตัวเองได้ เพื่อลดแรงเสียดทาน
4.เป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีที่อาจมีใช้ในงาน
   เครื่องจักร
5.เป็นวัสดุที่ทนต่อแรงกดและแรงสั่นสะเทือนได้โดยไม่แตก

   เนื้อวัสดุที่ใช้ทำแปรงถ่าน ที่ได้รับการพัฒนาตามลักษณะของงานเป็นเกรดหลักๆ ดังนี้

1.Natural graphite  เป็นกราไฟต์ธรรมชาติซึ่งสามารถนำกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องได้ที่ประมาณ 10 แอมแปร์/ตารางเซนติเมตร  วัสดุกราไฟต์นี้ มีลักษณะอ่อนและเรียบ มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นจึงสามารถทนต่อการขัดสีได้ดี

2.Electro graphite ( เกรด 88,89) เป็นกราไฟต์ที่เกิดจากกรรมวิธีดารผลิตโดยสารตั้งต้นเป็นผงถ่านที่ได้รับการบดละเอียดแล้วนำไปผ่านกระบวนการเผาและกระบวนการทางไฟฟ้าซึ่งจะทำให้โครงสร้างของวัสดุใหม่ที่ได้มีลักษณะคล้ายกราไฟต์ วัสดุ Electro graphite นี้ได้รับการออกแบบให้มีคุณสมบัติที่ดีในหลายด้าน เช่น มีการหล่อลื่นดี สามารถทนต่อกระแสไฟสูง นำความร้อนดี ไม่เกิดออกซิเดชั่น เป็นต้น

3.Metal graphite เป็นกราไฟต์ที่ได้จากการผสมระหว่างผงกราไฟต์ธรรมชาติ กับผงโลหะบางอย่าง เช่น เงิน ทองแดง เป็นต้น แปรงถ่านที่ทำจากวัสดุประเภทนี้จะมีค่าความต้นทานต่ำ สามารถนำกระแสไฟฟ้าได้สูง มักใช้กับเครื่องจักรที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และกระแสไฟฟ้าสูง

4.Resin bonded graphite (เกรด 1811)  เป็นกราไฟต์ที่ทำจากผงกราไฟต์ธรรมชาติผสมกับสารเคมีบางอย่างที่เพิ่มความแข็งหลังจากผ่านกระบวนการเผา จึงมีความแข็งแรงเหมาะที่จะใช้กับงานที่ต้องรับแรงเนื่องจากความสั่นสะเทือน

 

เลือกสินค้าแปรงถ่านได้ที่นี่ >> คลิก<<

 

 

Visitors: 147,265